• Mar 16, 2020

  Uwaga Komunikat

  Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją, mającą na celu ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem, ustaliliśmy tymczasowe zasady funkcjonowania Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY fundacji! Kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 68 388 84 31 : mail fundacji:...
  Mar 15, 2020

  Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie

  Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie Szanowni Państwo W związku z zaistniałą sytuacją, ograniczając ryzyko zarażenia koronowirusem. Zmianie ulega pkt 11. Ogłoszenia „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w...

  Projekt pt.: „Maluch w Aktywnej Rodzinie” Nr RPLB.06.04.00-08-0012/19-00

  Mar 02, 2020 Kategoria: Inne
  Projekt pt.: „Maluch w Aktywnej Rodzinie” Nr RPLB.06.04.00-08-0012/19-00 Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. CEL GŁÓWNY PROJEKTU to wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego umożliwiającego 35 rodzicom, w tym 33K i 2 M zamieszkałych w Gminie Szprotawa powrót na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki instytucjonalnej 35 dzieciom w okresie od I.2020r. do XII.2020r. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki osiągnięciu CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH: Zapewnienie opieki instytucjonalnej dla 35 dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 lat, która umożliwi rodzicom godzenie życia zawodowego i rodzinnego w okresie I.2020r. do XII.2021r. Utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku i zapewnienie opieki dla 35 dzieci zapewniając wszechstronny rozwój dzieci w okresie I.2020r. do... Czytaj dalej

  Dzień Organizacji Społecznych

  Lut 27, 2020 Kategoria: Uncategorized
  ... Czytaj dalej

  Konkurs Opowiedz 2019

  Lut 27, 2020 Kategoria: Uncategorized
    Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2019r. Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie  do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL. Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2019 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu. Załączniki do konkursu Opowiedz 2019r.   Regulamin konkursowy w pdf [POBIERZ] Karta zgłoszenia... Czytaj dalej

  Najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku 2020

  Sty 02, 2020 Kategoria: Uncategorized
  ... Czytaj dalej

  Wyniki oceny merytorycznej

  Cze 10, 2019 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Z przyjemnością informujemy, ze konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2019 na Wzgórzach Dalkowskich uznajemy za rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wybrała 28 spośród 66 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Łączna pula na działania wynosi 130.000,00zł. Gratulujemy! Lista wniosków wybranych do dofinansowania [POBIERZ] Lista wniosków niewybranych do dofinansowania [POBIERZ]   Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i wybrała 28 wniosków spośród najwyżej punktowanych. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko –... Czytaj dalej

  Wyniki oceny formalnej Działaj Lokalnie 2019

  Maj 14, 2019 Kategoria: Działaj Lokalnie
  10 maja br. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego ze Wzgórz Dalkowskich. Generator zarejestrował 87 wniosków. 70 z nich zostało złożonych. Projekty zostały poddane ocenie formalnej. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i waszą aktywność. Poniżej udostępniamy wyniki oceny formalnej. Do pobrania: Lista wniosków poprawnych formalnie [PDF] Lista wniosków niepoprawnych formalnie... Czytaj dalej

  Działaj lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2019!

  Kwi 08, 2019 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 10 maja 2019r. Harmonogram min. 3-miesięcznego, maks. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2019r. – 31 grudnia 2019r. Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 77.000,00zł W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz: mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Otyń, Polkowice, Radwanice, Szprotawa, Żukowice planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.   W bieżącym konkursie „Działaj lokalnie” wspierane będą projekty, które... Czytaj dalej

  Spotkania informacyjno-promocyjne w ramach Działaj Lokalnie

  Kwi 06, 2019 Kategoria: Działaj Lokalnie
  Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-promocyjnych, na których dowiecie się: Czym kierować się podczas tworzenia wniosku? Jak zbudować budżet? Będzie mieli możliwość: Poznania dobrych praktyk zrealizowanych w czasie poprzednich edycji programu. Zapoznania się i szczegółowego omówienia regulaminu Otrzymania odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania dotyczące programu   Terminy i miejsca spotkań: 10 kwietnia, 15:00 – Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko 12 kwietnia, 16:00 – Gminne Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowice, 67-312 Niegosławice 15 kwietnia, 18:00 – Świetlica Wiejska w Kłobuczynie, Kłobuczyn 42, 59-180 Gaworzyce 16 kwietnia, 17:00 – Sala Wiejska w Studzieńcu, Studzieniec 6, 67-128 Studzieniec (gm. Kożuchów) 17 kwietnia, 14:00 – Szprotawski Dom Kultury, plac Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa 25 kwietnia, 13:00 – Urząd Gminy... Czytaj dalej
  Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
 title=
  Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]