Przebyte kontrole

Maj 26, 2014
image_pdfimage_print

 

Lp.

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Okres kontroli

1.

WFOŚiGW we Wrocławiu

Realizacja umowy dotacji 19/D/EE/L6/09

31.03.2010 – 06.04.2010

2.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL 06.03.00 – 08-018/09 w ramach POKL
6.3

15.06.2010 – 16.06.2010

3.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL 09.05.00 – 08-010/09

29.06.2010 – 30.06.2010

4.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław

Kontrola projektu POKL.09.05.00-02 – 093/09

04.08.2010 – 05.08.2010

5.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL 06.03.00 – 08-018/09

26.08.2010 – 27.08.2010

6.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL 06.03.00 – 08-036/09

20.09.2010 – 21.09.2010

7.

Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Kontrola dokumentacji merytorycznej oraz kontrola dokumentacji
finansowo-księgowej 168/5/3/2009

09.11.2010 – 10.11.2010

8.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PROW

Wizytacja Programu Leader

28.02.2011 – 29.02.2011

9.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL 09.05.00-08-016/09

28.05.2011 – 29.05.2011

10.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola projektu nr WND-POKL.09.05.00 – 08-115/09

28.09.2011 – 29.09.2011

11.

 

 

 

12.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola obligatoryjna wniosku o płatność dot. UM04-6932

15.06.2011 – 15.08.2011

13.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola prawidłowości realizacji projektu
WND-POKL.09.01.01-08-014/10

15.09.2011 – 16.09.2011

14.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

Kontrola projektu WND-POKL.07.03.00-08-015/09

16.02.2012 – 17.02.2012

15.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

 

14.05.2012 – 14.05.2012

16.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Kontrola projektu „Przedszkolandia na Wzgórzach
Dalkowskich”

28.01.2013 – 31.01.2013

17.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Zielona Góra

 

01.02.2013 – 01.02.2013

18.

ARFP

 

14.02.2013 – 14.02.2013

19.

Urząd Miejski w Szprotawie

Czynności nadzorcze dotyczące działalności placówki

16.04.2013 – 16.04.2013

20.

Biuro Kontroli MPiPS

Wykorzystanie środków FIO w 2012r.

17.06.2013 – 21.06.2013

21.

Prezydent Nowej Soli

Warunki i jakość opieki, organizacji i funkcjonowania żłobka

08.08.2013 – 08.08.2013

22.

MPiPS

Kontrola projektu „Job & Family czyli aktywni
rodzice”

 

23.

MPiPS

Kontrola projektu „Aktywny rodzic w pracy i rodzinie”

17.09.2013 – 20.09.2013

24.

MPiPS

Kontrola projektu „Maluch w aktywnej rodzinie”

02.10.2013 – 02.10.2013

25.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Kontrola projektu POKL 05.01.01 – 02-020/11

17.10.2013 – 18.10.2013

26.

Oddział ZUS – Zielona Góra

Wg upoważnienia

26.04.2014 – 26.04.2014

27.

Operator Grantu Blokowego

Kontrola finansowa. Kontrola o charakterze rzeczowym

27.03.2014 – 27.03.2014

28.

Operator Grantu Blokowego

Kontrola finansowa. Kontrola o charakterze rzeczowym

27.03.2014 – 27.03.2014

29.

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Kontrola legalności zatrudnienia. Z/Spr ZUS PIWA. Wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym BHP

08.07.2014 – 15.07.2014

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.