Nabory wniosków

Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

Nabór V

W dniu 02.08.2013r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie unieważnienia oceny operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz uchwał własnych dotyczących naboru tematycznego.
Jednocześnie dokonała ponownej oceny złożonych wniosków, których listy przedstawiamy poniżej:

 

Nabór Ogólny

Lista ocenionych wniosków:

Nabór Tematyczny

Lista wniosków wybranych do finansowania:

Lista wniosków niewybranych do finansowania:

 


Nabór IV

Lista ocenionych operacji:

Uchwały:

 


Nabór III

Lista ocenionych operacji:

 


Nabór II

Lista operacji wybranych do realizacji:

Lista ocenianych operacji:

  1. Dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” (format PDF)
  2. Dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (format PDF)
  3. Dla operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (format PDF)