Zapytanie ofertowe 2/AP/2018

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w Niepublicznym Żłobku w Siedlisku. Wykaz prac został zawarty w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym: