Nasz zespół

  Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu, Dyrektor Biura

Współzałożyciel Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” a od 2008 roku Dyrektor Biura Fundacji. W latach 2007 – 2008 koordynator Pilotażowego Programu LEADER+ Schematu I i II. Przedstawiciel województwa lubuskiego w Grupie tematycznej ds. podejścia LEADER przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od roku 2010 Prezes Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Koordynator działań realizowanych w ramach „Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koordynator pilotażowego projektu „Decydujmy razem” – dotyczący budowy mechanizmów partycypacji publicznej.

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, by spełnić swoje marzenia. I starają się to robić jak najlepiej.”

 

  Mariola Włodarczak – Główny księgowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Zielonej Górze na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi które wykorzystuje obecnie w pracy w fundacji.
W życiu i w pracy kieruje się podejściem, iż w każdym człowieku bez względu na wiek drzemie ukryty geniusz – będący czasami śpiącym , gdzieś głęboko ukrytym.
Uznaje sentencje:
„Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać”. – Andre Liege

 

 

  Joanna Roszczuk – Asystent Biura

….

 

 

 

 

 

 

  Agnieszka Alaszewicz – Koordynator ds. edukacji

Absolwent wydziału rachunkowość i bankowość Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez okres 6 lat pracownik transportu międzynarodowego i krajowego. Od 2009 roku związana z Fundacją w której w obecnej chwili pracuje na stanowisku specjalisty ds. projektów społecznych. Od 2010 koordynuje projekty w POKL dotyczące Poddziałania 9.1.1 m.in. „Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” oraz Poddziałania 9.1.2. Indywidualizacja nauczania. Obsługuje również sekretariat naszego biura. W wolnej chwili czyta książki, ogląda filmy grozy i wyleguje się w towarzystwie kota „Mańka”.

 

 

  Marzena Smolińska – Specjalista ds. edukacji i projektów społecznych

 

 

 

 

 

  Marta Moskwa – Główny specjalista ds. rozliczeń i monitoringu

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2005 roku nieprzerwanie związana z działalnością trzeciego sektora. Posiada 3 letnie doświadczenie w pracy samorządowej, w tym jako referent ds. promocji oraz pozyskiwania środków unijnych. Na co dzień zajmuje się wspieraniem młodych ludzi i osób dorosłych wchodzących na rynek pracy czy rozpoczynających działalność społeczną. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz aplikowaniu o dotacje krajowe oraz unijne, ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Kierownik i koordynator wielu projektów społecznych, również międzynarodowych. Asesor Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Posiada doświadczenie edukatorskie z prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi w zakresie zarządzania projektami społecznymi oraz warsztatów poświęconych edukacji finansowej.

 

  Jolanta Skrzydlewska – Specjalista ds. rozliczeń

Z Fundacją związana od 2009 roku. Pracę rozpoczynała w Fundacji jako stażystka, po czym awansowała na stanowisko specjalisty ds. projektów społecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozliczaniu dotacji krajowych oraz unijnych. Aktywnie wspiera działalność trzeciego sektora i instytucji współpracujących i pomagających w realizacji zadań pomocy społecznej na poziomie powiatu nowosolskiego i żagańskiego. Koordynator ponad 10 projektów aktywizujących młodzież i osoby dorosłe, a tym samym podwyższających ich kwalifikacje zawodowe.

 

 

  Bożena Skoczeń – Specjalista ds. projektów społecznych / Koordynator Programu Działaj Lokalnie

Animatorka czasu wolnego osób starszych oraz dzieci. Prowadzi animacje muzyczne oraz sportowe. Instruktor rytmiki dla najmłodszych.Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów liderskich, motywacyjnych i integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukator Programu Aflatoun. Animatorka działań prozdrowotnych – instruktor fitness, gimnastyki korekcyjnej oraz dietetyk. Inicjatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych, od lat związana z wolontariatem dziecięcym i młodzieżowym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozliczaniu dotacji krajowych oraz unijnych. Aktywnie wspiera działalność trzeciego sektora. Asesor oceniający projekty z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koordynator licznych projektów społecznych ze środków publicznych, m.in. z programu POKL, ASOS, FIO, Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Działaj Lokalnie, Programu Fundacji WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów. Autor licznych scenariuszy animacji dla dzieci, młodzieży i seniorów . Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą nabyła podczas realizacji ponad 30 projektów społecznych a także podczas pracy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Wzgórza Dalkowskie (11 grup przedszkolnych, 5 grup żłobkowych, 2 szkoły podstawowe, warsztaty liderskie z młodzieżą ze wszystkich nowosolskich szkół ponadgimnazjalnych) jak również poprzez współpracę z Ośrodkami Kultury i stowarzyszeniami..

 

  Wojciech Skrzydlewski – Informatyk