Nasz zespół

Kwi 10, 2014
image_pdfimage_print

Tadeusz Walkowiak – Prezes Zarządu

Współzałożyciel Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” a od 2008 roku Dyrektor Biura Fundacji. W latach 2007 – 2008 koordynator Pilotażowego Programu LEADER+ Schematu I i II. Przedstawiciel województwa lubuskiego w Grupie tematycznej ds. podejścia LEADER przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od roku 2010 Prezes Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Koordynator działań realizowanych w ramach „Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koordynator pilotażowego projektu „Decydujmy razem” – dotyczący budowy mechanizmów partycypacji publicznej.

„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, by spełnić swoje marzenia. I starają się to robić jak najlepiej.”

 

przemek_thumbPrzemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu

Współinicjator założenia Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Od początku jej powstania w strukturach zarządu. Trener i animator lokalnych organizacji pozarządowych. Koordynator projektów społecznych i inwestycyjnych prowadzonych przez Fundację. Autor przewodników, opracowań i artykułów z zakresu pozyskiwania środków na działalność NGO. Współautor i realizator programów szkoleniowych i edukacyjnych dla społeczności lokalnych i instytucji. Asesor oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach programów pomocowych (POKL, FOP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Kompetencje:

  • Koordynuje działania Fundacji w zakresie:
  • „Małe projekty” w ramach osi 4 Leader (PROW 2007-2013)
  • Projekty społeczne, w tym projekty systemowe: OPS/PCPR i Indywidualizacja nauczania 9.1.2 POKL oraz Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich
  • Projekty inwestycyjne
  • Szkolenia/doradztwo
  • Promocja

 

mariola_thumbMariola Włodarczak – Główny księgowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Zielonej Górze na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi które wykorzystuje obecnie w pracy w fundacji.
W życiu i w pracy kieruje się podejściem, iż w każdym człowieku bez względu na wiek drzemie ukryty geniusz – będący czasami śpiącym , gdzieś głęboko ukrytym.
Uznaje sentencje:
„Ludzie są jak kwiaty stworzeni do tego aby się rozwijać”. – Andre Liege

 

 

 

 

agnieszka_thumbAgnieszka Alaszewicz – Specjalista ds. projektów społecznych

Absolwent wydziału rachunkowość i bankowość Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez okres 6 lat pracownik transportu międzynarodowego i krajowego. Od 2009 roku związana z Fundacją w której w obecnej chwili pracuje na stanowisku specjalisty ds. projektów społecznych. Od 2010 koordynuje projekty w POKL dotyczące Poddziałania 9.1.1 m.in. „Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” oraz Poddziałania 9.1.2. Indywidualizacja nauczania. Obsługuje również sekretariat naszego biura. W wolnej chwili czyta książki, ogląda filmy grozy i wyleguje się w towarzystwie kota „Mańka”.

 

 

 

marta_thumbMarta Moskwa – Główny specjalista ds. projektów społecznych /Koordynator Programu Działaj Lokalnie

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2005 roku nieprzerwanie związana z działalnością trzeciego sektora. Posiada 3 letnie doświadczenie w pracy samorządowej, w tym jako referent ds. promocji oraz pozyskiwania środków unijnych. Na co dzień zajmuje się wspieraniem młodych ludzi i osób dorosłych wchodzących na rynek pracy czy rozpoczynających działalność społeczną. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz aplikowaniu o dotacje krajowe oraz unijne, ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Kierownik i koordynator wielu projektów społecznych, również międzynarodowych. Asesor Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Posiada doświadczenie edukatorskie z prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi w zakresie zarządzania projektami społecznymi oraz warsztatów poświęconych edukacji finansowej.

 

jola_thumbJolanta Skrzydlewska – Specjalista ds. rozliczeń

Z Fundacją związana od 2009 roku. Pracę rozpoczynała w Fundacji jako stażystka, po czym awansowała na stanowisko specjalisty ds. projektów społecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz rozliczaniu dotacji krajowych oraz unijnych. Aktywnie wspiera działalność trzeciego sektora i instytucji współpracujących i pomagających w realizacji zadań pomocy społecznej na poziomie powiatu nowosolskiego i żagańskiego. Koordynator ponad 10 projektów aktywizujących młodzież i osoby dorosłe, a tym samym podwyższających ich kwalifikacje zawodowe.