Co nas wyróżnia?

Kwi 10, 2014
image_pdfimage_print

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wyróżnia się na tle innych podmiotów

Współpraca pomiędzy społecznościami a firmami, samorządami

  • wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju;
  • wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy;
  • podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie;
  • jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny;
  • podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji;
  • jest organizacją terytorialną, która dba o rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną;