Zapraszamy twórców rękodzieła, rzemieślników oraz producentów lokalnych do udziału w II Gaworzyckim Jarmarku Kupieckim, gdzie wzdłuż zabytkowych alejek parkowych będzie można wystawić i zaprezentować swoje wyroby.

Jarmark rozpocznie się w niedzielę – 6 lipca br. o godz. 15.00 w gaworzyckim parku.

Chęć udziału w imprezie należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego poniżej. Formularz można dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy w Gaworzycach, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce lub wysłać drogą mailową na adres: j.brodowska@gaworzyce.com.pl

Więcej informacji na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl w zakładce Gaworzycki Jarmark Kupiecki lub pod nr tel. 76 8316 285 w. 45.

 

.