plakat_posesja_2014_www

Gmina Kożuchów wraz z Partnerem projektu Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza drugą edycję konkursu pn. „Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie–użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich”. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu obszaru Wzgórz Dalkowskich, na wzór szwajcarskich gospodarstw. Łączna pula na nagrody wynosi 5.000,00 zł. Konkurs trwa do 15 czerwca 2014r.

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, organizacje pozarządowe formalne i nieformalne (niezarejestrowane w KRS jak Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Młodzieżowe itp.) z obszaru Wzgórz Dalkowskich z gmin: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Polkowice, Radwanice i Żukowice.
W zeszłym roku wpłynęły 33 formularze zgłoszeniowe, w tym 15 dotyczących posesji prywatnych i 18 dotyczących miejsc społecznie–użytecznych. Komisja konkursowa wyróżniła wszystkie nadesłane zgłoszenia i nagrodziła bonami upominkowymi o wartości 150,00 zł, do wykorzystania na zakup drzew i krzewów ozdobnych. Wszystkich Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu!

Do pobrania: