www_plakat0206Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. “Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich” skierowanym do seniorów 60+. Wykorzystaj swój potencjał i doświadczenie! Stwórz z nami Akademię Przywództwa i Partnerstwa i ZOSTAŃ LIDEREM!.

W ramach projektu organizowane będą szkolenia wyjazdowe z zakresu przywództwa, partnerstwa, partycypacji obywatelskiej oraz pozyskiwania funduszu ze środków unijnych i krajowych.

Projekt pt. “Gminne Rady Seniorów na Wzgórzach Dalkowskich” umożliwi budowanie długotrwałego procesu zmiany świadomości mieszkańców Wzgórz Dalkowskich po 60 roku życia. Poprzez wykwalifikowanie 20 Liderów po 60 roku życia i zaangażowanie ich w działalność społeczną i proces konsultacyjny, będziemy dążyć do przeciwdziałania pomijania i wykluczania najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu publicznym, zapobieganiu i przełamywaniu marginalizacji i stereotypów na temat seniorów i starości. Publiczne zaangażowanie wykwalifikowanych 20 seniorów da im możliwości artykułowania potrzeb społeczności, w których czynnie działają. Podjęte przez Liderów działania w ramach Programów Aktywności Lokalnej na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej i aktywności seniorów w życiu publicznym wniosą zmiany do lokalnej demokracji. Te zmiany przyczynią się do budowy społeczeństwa uczestniczącego. Projekt wpłynie nie tylko kształtowanie polityk publicznych przez seniorów, ale również przyczyni się do realizacji wielu działań społecznych, angażując pośrednich uczestników projektu. Projekt realizowany będzie w nieformalnym Partnerstwie z 12 Gminami objętymi wsparciem, co merytorycznie i technicznie wzmacnia realizację projektu i zapewnia jego długotrwały proces.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest rozwój form aktywnego uczestnictwa 20 seniorów po 60 roku życia w życiu publicznym samorządów, położonych na terenie Wzgórz Dalkowskich w okresie III.- XII.2014r.

 1. CELEM SZCZEGÓŁOWYM będzie zdobycie kompetencji liderskich przez 20 seniorów po 60 roku życia z obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich Wzgórz Dalkowskich, którzy zwiększą partycypację obywatelską w swoich środowiskach lokalnych w okresie od IV.2014r. do XII.2014r.,
 2. CELEM SZCZEGÓŁOWYM będzie powołanie 4 Gminnych Rad Seniora na Wzgórzach Dalkowskich, których zadaniem będzie wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności osób starszych w regionie w okresie od IV do XII.2014r.
 3. CELEM SZCZEGÓŁOWYM będzie realizacja Programów Aktywności Lokalnej, w których wykwalifikowani Liderzy zaktywizują co najmniej 50 mieszkańców Wzgórz Dalkowskich po 60 roku życia, którzy będą brać czynny udział w wyznaczaniu celów rozwoju gmin i aktywnie współuczestniczyć w ich realizacji w okresie od IV.- XII.2014r.

Projekt jest skierowany do 20 osób po 60 roku życia, którzy widzą potrzebę rozwoju procesu aktywności obywatelskiej i uczestnictwa w kształtowaniu życia publicznego swoich miejscowości, jednak nie znają procesu uczestnictwa i rozpoczęcia aktywnego współdecydowania.

Projekt obejmuje gminy:

 • Gaworzyce,
 • Radwanice,
 • Grębocice,
 • Polkowice,
 • Jerzmanowa,
 • Żukowice,
 • Nowe Miasteczko,
 • Bytom Odrzański,
 • Kożuchów,
 • Niegosławice,
 • Brzeźnica,
 • Szprotawa.

 

Ilość miejsc ograniczona! Złóż formularz do 02 czerwca 2014r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w siedzibie Fundacji “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku (ul. Głogowska 10) lub przesłać mailowo na adres marta@wzgorzadalkowskie.pl.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Moskwa pod nr tel.: 68 3888 431

DO POBRANIA: