Lekcje w Przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich

Maj 12, 2014 Wpis w kategorii: Inne, Lekcje w Przyrodzie
image_pdfimage_print

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu O/ w Legnicy, kolejny raz rozpoczyna realizację projektu „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Projekt skierowany jest doplacówek oświatowych z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego.  W 2014r. uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w terenowych zajęciach w okresie w okresie od 19 maja do 30 listopada 2014r.

Są to bezpłatne warsztaty terenowe o charakterze edukacyjno – przyrodniczym realizowane w ramach Programu zajęć edukacyjnych na Wzgórzach Dalkowskich, dostosowany do programu nauczania z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska w placówkach oświatowych.  Tematyka zajęć skupiać się będzie na poznawaniu najbliższego regionu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i pomników przyrody z terenu Wzgórz Dalkowskich oraz Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie na warsztatach będą uczyć się i poznawać florę i faunę. W większości będą to zajęcia w grupach. Na warsztatach dzieci będą przyswajać sobie wiadomości o przyrodzie, będą poznawać rośliny, zwierzęta jak również dowiadywać się, jakie niebezpieczeństwa mogą im grozić ze strony przyrody. Będziemy przybliżać dzieciom przyrodę, a jednocześnie uwrażliwiać je na konieczność ochrony środowiska, zwracając uwagę dzieci na rośliny i zwierzęta szczególnie chronione, z którymi mogą się zetknąć w swoim otoczeniu.

Poprzez wycieczkę edukacyjną w terenie ukarzemy dzieciom, że „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich” łączą w sobie przyjemne z pożytecznym, że nauka wcale nie musi być nudna, a w konsekwencji nauczy ich ekologicznych postaw i uwrażliwi dzieci i młodzież na aspekty przyrodnicze, związane z ochroną środowiska naturalnego. W terenie uczniowie będą gromadzić materiał obserwacyjny, który następnie będą mogli wykorzystać na zajęciach w szkole. 

WARIANTY ZAJĘĆ DLA DZIECI:

Zajęcia terenowe prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów turystyki regionalnej po Wzgórzach Dalkowskich i odbywać się będą na terenach:

1) REZERWATU  PRZYRODY DALKOWSKIE JARY

Miejsce startowe – Dalków – Park Ozdobny
Długość trasy – 4km

W programie wycieczki:

1. Rys historyczny założenia parkowo – pałacowego w Dalkowie
2. Zajęcia z edukacji ekologicznej w Rezerwacie Przyrody  „Dalkowskie Jary”, a w tym m.i.n.:

 • zapoznanie się z florą i fauną
 • historie i legendy
 • zdobycie najwyższego wzniesienia – 230 m.n.p.m
 • określanie wieku drzewostanu

3. Zapoznanie się ze ścieżką edukacji ekologicznej po parku ozdobnym w Dalkowie

linia-pozioma
2) 
REZERWATU PRZYRODY „BUCZYNA JAKUBOWSKA”;

Miejsce startowe – Jakubów – koło Sanktuarium św. Jakuba
Długość trasy – 3km

W programie wycieczki:

1.  Zwiedzanie Sanktuarium św.Jakuba
2.  Zajęcia z edukacji ekologicznej w Rezerwatu Przyrody „Buczyna Jakubowska”, a w tym m.i.n.:

 • zapoznanie się ze ścieżką edukacji przyrodniczej po Rezerwacie Przyrody  „Buczyna Jakubowska”
 • historia i legendy źródełka św. Jakuba
 • określanie wieku drzewostanu

 linia-pozioma

3) REZERWATU PRZYRODY „ANNABRZESKIE WĄWOZY”

Dzieci na terenie Rezerwatu Przyrody „Annabrzeskie Wąwozy” będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjno dydaktycznych w miejscowości Czerna, gdzie w 2012r. została utworzona nowa ścieżka edukacyjno – dydaktyczna, na której realizowane będą zajęcia.

Podczas warsztatów terenowych uczniowie będą zwiedzać:

 • rozległy park krajobrazowy utworzony w latach 1830 – 1840 na terenie dworskich łąk.
 • Pałac w Czernej
 • Poznawać Faunę i florę

 linia-pozioma

4) PRZEMKOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Miejsce startowe: ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa Przemków (Przemków ul. Ceglana 3),

W programie wycieczki:

Propozycja tematyczna zajęć, z możliwością ukierunkowania na wybrany przez szkołę zakres tematyczny:

 • rozpoznawanie tropów zwierząt leśnych;
 • nauka tworzenia zielnika;
 • rozpoznawanie drzew i roślin runa leśnego;
 • rozpoznawanie gatunków ptaków;
 • zapoznanie się z pracą i obowiązkami Leśniczego;
 • ptaki lęgowe naszych lasów;
 • zapoznanie się z funkcjami lasu;
 • warsztaty poświęcone drzewom – rodzaje drzew, określanie wieku, określanie miąższości, pomiary wysokości,
 • wycieczka na szkółkę leśną – drogę, jaką przechodzi drzewko od nasionka do sadzonki; metody produkcji materiału sadzeniowego; metody nawożenia organicznego i mineralnego; system sztucznego nawadniania (deszczowania);
 • sposoby ochrony lasu – ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed owadami, ochrona przed szkodami powodowanymi w lesie przez zwierzęta;
 • omówienie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
 • zasady zachowania się w lesie;
 • płazy i gady – prezentacja gatunków występujących w naszym rejonie;

 linia-pozioma

5) CIEKAWE ZABAWY EDUKACYJNE

Do dyspozycji grup przeznaczony jest teren rekreacyjny do zabawy. Lekcje w przyrodzie będą indywidualnie dostosowane do każdej grupy wiekowej, a dla placówek przedszkolnych i szkół podstawowych  zajęcia odbywać się będą w formie interaktywnych zabaw wplatanych w cykl zajęć. Ponadto zajęcia są wspaniałą formą rekreacji, połączoną z wypoczynkiem.

 W ramach zajęć Fundacja zapewnia:

 • wykwalifikowanych instruktorów do prowadzenia lekcji w terenie
 • materiały dydaktyczne dla uczniów
 • ognisko z kiełbaskami

Szkoła zapewnia transport uczniów na zajęcia i z powrotem.

W związku z tym proszę o zgłaszanie zapotrzebowania do udziału w projekcie „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich”. Proszę o przesłanie informacji zamieszczonych w zgłoszeniu do udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy (wg wzoru) proszę przesłać faksem i pocztą do dnia 21 maja 2014r. na adres:

 Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67 – 124 Nowe Miasteczko
Tel. (68) 388-84-31
Fax.(68) 3550 998

Szczegółowych informacji udziela: Marta Moskwa –specjalista ds. projektów społecznych

O liczbie dostępnych miejsc placówka szkolna i przedszkolna zostanie poinformowana do 23 maja 2014r.

DO POBRANIA: