Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 

Tytuł projektu: „RAZEM – RAŹNIEJ – ŁATWIEJ”
Obszar realizacji projektu: 
Jordanowo, gmina Świebodzin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
18.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
57

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.720,00 zł