Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu sulęcińskiego w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży oraz tworzenie równych szans dla dyskryminowanych najsłabszych grup społecznych w okresie od 15 maja do 18 sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu sulęcińskiego zyskali miejsce, w którym bezpłatnie mogli uzyskać poradę m.in. jak sporządzić CV i list motywacyjny, znaleźć informacje na temat dostępnych miejsc pracy w obrębie powiatu i pozyskiwania środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Św. Klemensa

Tytuł projektu: “Integracja i aktywizacja społeczna” 
Obszar realizacji projektu: 
Sulęcin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.05.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
24

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 4.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 460,00 zł