Cel główny projektu było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych projektem 100 rodziców  oraz 200 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 roku. Podczas spotkań z technologiem żywienia propagowano właściwe odżywiania się,  jako gwaranta zdrowego stylu życia, zapobiegano marginalizacji społecznej  osób z nadwagą i niedowagą przez grupy rówieśnicze, polepszono kondycję psychofizyczną uczniów oraz ich dyspozycji do nauki, w wyniku prawidłowego sposobu żywienia.

 

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Tytuł projektu: 
“Zdrowy styl życia” 
Obszar realizacji projektu: 
Wschowa, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.04.2013r. – 20.06.2013r.
Liczba uczestników projektu: 
300 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.245,00 zł