Celem głównym projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej, obyczajów, kultury i tradycji na podstawie zapisów Górali Czadeckich w Gminie Brzeźnica w okresie 11 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r. Projekt polegał na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dzięki współpracy Górali Czadeckich z Gminy Brzeźnica w tworzeniu dodatku historycznego do czasopisma Nowe Kres oraz popularyzacji tradycji, historii i obyczajów inspirowanych XIV. międzykulturową imprezą integracyjną pn. „W maju na Pasionku”. Dzięki realizacji w/w działań wśród mieszkańców z gminy Brzeźnica wzrosła świadomość współtworzenia mediów obywatelskich

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania 
Tytuł projektu: 
“Historia tradycją pisana – w narracji Górali Czadeckich”
Obszar realizacji projektu: 
Gmina Brzeźnica, woj. lubuskie  
Okres realizacji projektu: 
11.04.2013r. – 18.08.2013r.  
Liczba uczestników projektu: 
10 osób  

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 2.020,00 zł