Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”

Lut 06, 2013 Wpis w kategorii: Dobre Przykłady FIO 2013
image_pdfimage_print

Projekt pn. „Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” polegał na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego  wszystkich chętnych mieszkańców Maszewa i okolicznych miejscowości poprzez zorganizowanie różnorodnych warsztatów w okresie od 01.06.13r. – 31.07.13r. W ramach zaplanowanych działań wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt sportowy, komputerowy, powstała wystawa fotograficzna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy pn. „Moja wieś wczoraj i dziś”.  30 osób zróżnicowanych wiekowo zwiedziło Muzeum Etnograficzne, poznało technikę malowania na szkle, nabyło podstawowych umiejętności w zakresie haftu i szydełkowania. Działania te przyczyniły się do wzmocnienia więzi międzyludzkich i zaufania przekładającego się na późniejsze relacje społeczne.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko” 
Tytuł projektu: 
„Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” 
Obszar realizacji projektu: 
Maszewo, powiat Krośnieński, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu: 
01.06.13r. – 31.07.13r.   
Liczba uczestników projektu: 
30 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 920,00 zł