Celem głównym projektu pn. “Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” była popularyzacja airsoftu (bezpieczniejsza forma paintballa) jako dyscypliny sportowej i formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla chętnych mieszkańców Kostrzyna w okresie od 12 maja do 18 sierpnia 2013r.
Airsoft jako sport drużynowy uczy współdziałania w grupie, taktycznego myślenia i przewidywania zachowań przeciwnika, a ponadto zawiera elementy przysposobienia obronnego jak np. posługiwanie się bronią (w tym przypadku repliką), orientacja w terenie za pomocą mapy, kompasu itp., sztuka kamuflażu, cichego poruszania się i wiele innych.
Dzięki realizacji projektu zachęcono społeczność do stałego uprawiania airsoftu i aktywnego spędzania wolnego czasu. To nietypowe hobby skłoniło ludzi do wyrwania się z szarej codzienności i zaangażowania się w rozwój ruchowy, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i zdrowie.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszanie Airsoftowe “Legion VII”
Tytuł projektu: 
“Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” 
Obszar realizacji projektu: 
Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
12.05.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
65

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.974,15