Celem głównym, a co najważniejsze osiągniętym projektu był wzrost zaangażowania w lokalne sprawy i integracja mieszkańców Starego Raduszca poprzez wspólne działanie na rzecz zaplanowania, popularyzacji oraz organizacji cyklicznej imprezy tematycznej o zasięgu regionalnym – Obchody Nocy Świętojańskiej w Starym Raduszcu w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców  przeprowadzono imprezę plenerową, w której uczestniczyło ponad 700 osób. Organizacja tego typu inicjatyw stworzyła okazję wzięcia udziału w niecodziennych przedsięwzięciach tym bardziej, że cały projekt był realizowany przy powszechnym poparciu wsi, a także instytucji gminnych. Ważnym elementem było to, że w imprezie znalazły się elementy dla wszystkich pokoleń: widowisko, muzyka na żywo, tradycja plecenia wianków i puszczania ich na wodę.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie “Raduszczanka” 
Tytuł projektu: 
Noc Świętojańska w Starym Raduszcu
Obszar realizacji projektu: 
Raduszec, Powiat Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 20.04.13r. – 15.08.13r.  
Liczba uczestników projektu: 
około 720 osób 

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 2.207,02 zł