Celem głównym projektu pn „Klub Sobotniego Odkrywcy”  było pobudzenie rozwoju intelektualnego i artystycznego 30 osobowej grupy dzieci ze Strzelec Krajeńskich poprzez stworzenie oferty edukacyjno – artystycznej zwiększającej dzieciom dostęp do edukacji i kultury w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano nie tylko wiele ciekawych zajęć artystycznych, dzięki którym dzieci poprzez sztukę ekspresyjną wyrażały swoje uczucia, ale także wyjazdy terenowe na obszarze regionu m.in. wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie oraz na film do gorzowskiego kina Helios. Dzieci miały okazję zobaczyć największą ekologiczną fermę danieli i jeleni w Europie w miejscowości Pławin, a także uczestniczyć w przedstawieniu “Calineczka” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy projektu poprzez kontakt z animatorami poznali pozytywne wzory zachowań: realizowania pasji, ciekawości świata, otwartości, przedsiębiorczość i aktywności.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie “Razem dla Strzelec”
Tytuł projektu: 
„Klub Sobotniego Odkrywcy”
Obszar realizacji projektu: 
Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.13r. – 18.08.13r.
Liczba uczestników projektu: 
30 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 3.300,00 zł