Projekt polegał na podniesieniu atrakcyjności turystycznej rzeki Odry poprzez organizację III Zlotu łodzi motorowerowych dla chętnych mieszkańcow gminy Bytom Odrzański w okresie od 22 lipca do 18 sierpnia 2013r.
Program zlotu kształtował się następująco i przyciągnął wielu miłośników rekreacji wodnej:

  • Odprawa Sterników,
  • Parada łodzi motorowodnych,
  • Prelekcje nt. bezpieczeństwa w wodzie,
  • Regaty Kanu,
  • Konkurencje motorowodne,
  • Rozdanie nagród.

Realizacja projektu pn. “Odra – wodną atrakcją turystyczną” przyczyniła się do zaktywizowania i zintegrowania społeczności lokalnej, a także kształtowania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego – ponadto 10 osób uzyskało kwalifikacje sternika motorowodnego.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji “WIR”
Tytuł projektu: 
“Odra – wodną atrakcją turystyczną”
Obszar realizacji projektu:
 Gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu:
 22.07.13r. – 18.08.13r. 
Liczba uczestników projektu: 
około 100 osób  

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.000,00 zł