Celem głównym projektu była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej 20-osobowej grupy mieszkańców wsi Sucha Dolna w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu BO mieli możliwość wzięcia udziału w kursie szkoleniowo – integracyjnym, w ramach którego odbyli kurs “Nordic walking”, ukończyli szkolenie motywacyjne pn. “Osobisty Program Sukcesu” oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne “Fit – aktiv”, a także poznali zasady resuscytacji podczas udzielania pierwszej pomocy. Puentą projektu było wyznaczenie ścieżki turystycznej na “Trakcie Solnym”, która stała się miejscem ogólnodostępnym, służącym do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców wsi Sucha Dolna.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet “Pobudka”
Tytuł projektu:
 “Nordic – ploting” – czyli zdrowy i aktywny udział w życiu społecznym
Obszar realizacji projektu: 
Gmina Niegosławice, powiat nowosolski, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu: 
22.04.13r. – 18.08.13r.
Liczba uczestników projektu: 
20 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.000,00 zł