Głównym celem projektu pn. ” Dla mojego lepszego jutra – wszyscy jesteśmy potrzebni” była edukacja społeczna 150 osób w wieku 55+ z miejscowości Drezdenko w okresie od 15.04.13r. do 18.08.13r. W ramach projektu przeprowadzono 12 wykładów dot. informacji publicznej, procedur funkcjonowania urzędów państwowych, a także odbył się cykl warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Projekt ten przyniósł wiele pozytywnych rezultatów. Przyczynił się m.in. do polepszenia relacji między uczestnikami przedsięwzięć, a co najważniejsze wzmocnił wśród nich świadomość obywatelską.

Nazwa Beneficjenta: Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Tytuł projektu: 
“Dla mojego lepszego jutra – wszyscy jesteśmy potrzebni”
Obszar realizacji projektu: 
Drezdenko, powiat, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.04.2013r. – 18.08.2013r.
Liczba uczestników projektu: 
150 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 800,00 zł