Głównym celem projektu pn. “Ostra jazda – warsztaty filmowe i sportowe”  była promocja sportu niszowego – rolkarstwa wśród 46 osób z gminy Szprotawa i powiatu zielonogórskiego w okresie od maja do sierpnia 2013r poprzez warsztaty rolkarskie oraz warsztaty filmowe prezentujące ten sport. W ramach zaplanowanych działań odbył się kurs edycji wideo oraz kursy jazdy na kieboardzie, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne “WAKE – UP” 
Tytuł projektu: 
“Ostra jazda – warsztaty filmowe i sportowe”  
Obszar realizacji projektu: 
gm. Szprotawa, woj. lubuskie  
Okres realizacji projektu: 
15.05.2013r. – 18.08.2013r.  
Liczba uczestników projektu: 
46 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.500,00 zł 
Wkład własny organizacji:
 1.320,00 zł