Głównym celem projektu pn. „Spartakiada Międzysołecka, Witnica 2013″ było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 120 mieszkańców, reprezentantów sołectw Gminy Witnica w okresie od 01.06.13r. do 30.06.13r. poprzez zorganizowanie turnieju międzysołeckiego. Zawody cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnej, która dopingowała drużyny ze swoich miejscowości. Uczestnicy wzięli udział w 5 konkurencjach: siatkówka, przeciąganie liny, strzelanie z wiatrówki, rzuty beczką, siłowanie na rękę. Realizacja projektu przyczyniła się do zintegrowania środowisk wiejskich Gminy Witnica, propagowano zdrowy i aktywny tryb życia, a także promowano kulturę fizyczną i sport, zachęcając do częstszych organizacji podobnych imprez plenerowych.

Nazwa Beneficjenta: Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa  
Tytuł projektu: 
„Spartakiada Międzysołecka, Witnica 2013″ 
Obszar realizacji projektu: 
Witnica, gmina Witnica, powiat Gorzowski, woj. lubuskie  
Okres realizacji projektu: 
01.06.2013r. – 30.06.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
120 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.500,00 zł 
Wkład własny organizacji: 
700,00 zł