Celem głównym projektu pn. “Wolontariat – to mnie uzależnia!” było przeprowadzenie cyklu warsztatów z wolontariatu skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych z gminy Szprotawa w okresie od kwietnia do czerwca 2013r. Do celów szczegółowych projektu należało m.in. rozwinięcie siatki wolontariatu na terenie gminy i miasta Szprotawa, a także wprowadzenie przyszłych wolontariuszy w zakres działań Fundacji Spełnienie. Podczas spotkań uczestnicy projektu nabywali nowych umiejętności interpersonalnych, pogłębiali wiedzę nt wolontariatu, kształtowali postawy akceptacji i tolerancji oraz budowanie więzi społecznych. Najważniejszym rezultatem projektu było pozyskanie wolontariuszy, którzy aktywnie włączyli się w działania organizowane przez Fundację.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja “Spełnienie”
Tytuł projektu: „Wolontariat – to mnie uzależnia!”
Obszar realizacji projektu: Gmina Szprotawa, powiat żagański, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 18.04.2013r. – 18.08.2013r.
Liczba uczestników projektu: 27 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.700,00 zł
Wkład własny organizacji: 3.010,00 zł