Fundacja „Dom Samotnej Matki”

Kwi 16, 2012 Wpis w kategorii: Dobre Przykłady FIO
image_pdfimage_print

Zamierzeniem projektu „Świat dziecka w świecie przemocy domowej” było przeprowadzenie zajęć terapeutyczno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych tym zjawiskiem. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w świetlicy wiejskiej w Bytomiu Odrzańskim w okresie od 17 września do 30 listopada 2012r. W ramach projektu sala została doposażona w meble i materiały plastyczne niezbędne do prawidłowego przebiegu zajęć. Dzięki realizacji zadań stworzono foldery, których celem było uświadomienie rodziców, którzy swoim postępowaniem np. przez częste spożywanie alkoholu, krzywdzili swoje dzieci, nie zważając na ich potrzeby, nie zapewniając im dostatecznej miłości i ciepła rodzinnego. Foldery były dostępne w formie bezpłatnej, oparte na przeżyciach dzieci, ich marzeniach, celach i wizjach. Materiały w całości przygotowane przez uczestników zajęć. Dzięki realizacji działań projektowych, Fundacja doposażyła salkę w której może teraz prowadzić warsztaty z podopiecznymi, nawet po zakończeniu finansowania projektu ze środków PO FIO.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Dom Samotnej Matki”
Obszar realizacji projektu: Gmina Bytom Odrzański, pow. nowosolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 17.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 20 osób
Dofinansowanie ze środków PO FIO:
 9.900,00 zł