Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Sty 16, 2012 Wpis w kategorii: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

Tytuł projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”
Wnioskodawca: „Lepsze jutro twórzmy dziś”
Realizator: Aktywni mieszkańcy Kurowa Wielkiego

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest podniesienie prestiżu wsi i jej aktywności poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kurowie Wielkim, który będzie miejscem wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców wsi.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) 
W ramach projektu uporządkowano teren wokół świetlicy i postawiono ogrodzenie.
Po zakończeniu prac remontowych zorganizowano warsztaty rękodzielnicze dla dzieci dorosłych. Przeprowadzono zabawę  integracyjną dla społeczności lokalnej w nowo wyposażonej świetlicy wiejskiej.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Efektem projektu jest zagospodarowanie terenu w miejscowości wiejskiej, na którym mieszkańcy będą mieli możliwość organizacji uroczystości, warsztatów, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych co umożliwi mieszkańcom realizację wspólnych inicjatyw lokalnych oraz  przyjemność spędzania wspólnego czasu. Przygotowanie takiego miejsca, stworzenie programu zajęć oraz rekreacji wzmocni oraz zintegruje lokalną społeczność.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli  mieszkańcy Kurowa Wielkiego ok. 45 osób.

5. Partnerzy projektu:
Rada Sołecka wsi Kurów Wielki,