Radwanice i okolice na fotografii

Sty 16, 2012 Wpis w kategorii: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

Tytuł projektu: „Radwanice i okolice na fotografii”
Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Realizator projektu: Aktywni Lokalnie

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Głównym celem projektu było zniwelowanie różnic międzypokoleniowych  mieszkańców Gminy Radwanice oraz integracja i aktywizacja społeczności  lokalnej poprzez przygotowanie opracowań fotograficzno – opisowych Gminy  Radwanice i ich promocja. Dzięki kultywowaniu lokalnej historii i kultury zarówno młodzi ludzie jak i osoby starsze nabyli nowe umiejętności z zakresu fotografii oraz poszerzyli dotychczasową wiedzę na temat swojej „małej ojczyzny”.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
W ramach projektu zorganizowano warsztaty regionalno – fotograficzne dla mieszkańców Gminy Radwanice w wieku od 16 do 55 lat, na których stworzono  dokumentację zabytków architektonicznych oraz cyklicznych imprez odbywających się na terenie Gminy Radwanice. Realizacja projektu to również utworzenie dwóch wystaw fotograficznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy Radwanice promowane na stronach internetowych gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, w prasie i na plakatach.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywizacji społecznej
młodzieży i osób starszych Gminy Radwanice, zatarcia różnic  międzypokoleniowych oraz kultywowania lokalnej kultury i sztuki. Działania zrealizowane w projekcie doprowadziły do dalszych przedsięwzięć związanych z regionalizmem i umocnieniem lokalnej wspólnoty.

4. Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Gminy Radwanice, zarówno młodzież jak
i osoby starsze, które swoją wiedzą i doświadczeniem pomogły przy realizacji zaplanowanych działań. Powstałe opracowania fotograficzno – opisowe dostępne są dla mieszkańców Gminy Radwanice, ale również dla turystów odwiedzających gminę.

5. Partnerzy projektu:
Samorządowe Centrum Edukacji, Rada Sołecka wsi Radwanice, Lokalni artyści,