Niech połączy nas tradycja

Sty 16, 2012 Wpis w kategorii: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

Tytuł projektu: „Niech połączy nas tradycja”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Twoja Alternatywa”
Realizator projektu: Grupa Odnowy Wsi Radwanice

1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?)
Celem projektu jest zachęcenie grupy młodzieży i osób dorosłych do odszukania śladów przeszłości w postaci starych fotografii, przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami
i odtworzenie wydarzeń wartych upamiętnienia. Działania w ramach projektu mają na celu pokazanie iż pomimo różnic narodowych, kulturowych i obyczajowych udało się na terenie Gminy Radwanice ukształtować poczucie tożsamości regionalnej.

2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)
Projekt polegał na organizacji cyklicznych spotkań, w których wzięło udział ponad 150 osób zróżnicowanych wiekowo. Młodzież biorąca udział w projekcie zaangażowała się
w przygotowanie koncertu pt. „W starym kinie”, skierowanym do mieszkańców Gminy Radwanice, a w szczególności osób starszych. Seniorzy uczestniczący w projekcie udostępnili młodym osobom zachowane do dnia dzisiejszego pamiątki ślubne, fotografie oraz opowiedzieli ciekawe anegdoty, przyśpiewki weselne, które wykorzystane zostaną podczas wspólnego pisania książki pt. „Ach, co to był za ślub!”.  Na zakończenie projektu we współpracy z zespołem folklorystycznym zorganizowana zostanie biesiada weselna
i wręczona książka wspólnie tworzona przez  uczestników projektu i mieszkańców, którzy zaangażowali się w realizację działań Grupy Odnowy Wsi Radwanice.

3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?)
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia pozytywnych relacji międzypokoleniowych, integracji i aktywizacji osób w różnej skali wiekowej. Efektem projektu  będzie powstanie książki a także nabycie umiejętności redagowania tekstów prowadzenia wywiadów,  projektowanie książki.
Uczestnicy projektu szczególnie osoby starsze, poczuły się potrzebne i akceptowane. Wśród uczestników projektu wzrosło poczucie dumy z przynależności do Małej Ojczyzny, którą jest ich wieś Radwanice.

4. Odbiorcy projektu:
Projekt skierowany był do wszystkich chętnych współpracy mieszkańców Gminy Radwanice zróżnicowanych wiekowo.

5. Partnerzy projektu
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Twoja Alternatywa”, Rada Gminy Radwanice, Lokalni Przedsiębiorcy,