SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY ULICY KOPERNIKA JUŻ DZIAŁA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

Nowy system uspokajania ruchu, zwany również systemem dyscyplinowania kierowców,  zamontowany został na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Zielone światło dla kierowców włącza się tylko wówczas, gdy jadą z dozwoloną prędkością.
– Zrealizowane przedsięwzięcie jest kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Jest to niezwykle ważne miejsce ponieważ krzyżują się tam drogi dojścia do żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej. Zamontowana sygnalizacja świetlna typu „all red” połączona z pomiarem prędkości ma za zadanie wymusić na kierowcy ostrożną i uważną jazdę oraz ograniczenie prędkości. W przypadku, gdy pojazd będzie jechał za szybko, zainstalowany przy sygnalizatorze radar zapali czerwone światło, a kierowca będzie musiał zatrzymać się na kilka sekund.

W ramach zaplanowanych prac wykonana została sygnalizacja świetlna wraz z detekcją ruchu dla pojazdów oraz wybudowano wyniesione przejście dla pieszych będące jednocześnie progiem zwalniającym. Na słupach zamontowane zostały włączniki czasowe załączane ręcznie przez pieszych. Przebudowane zostały dwustronne chodniki oraz umieszczone zostało oznakowanie pionowe i pomalowane oznakowanie poziome. Wykonana została również przekładka wysokościowa chodników z płytek betonowych i kostki betonowej oraz system informacji fakturowej.
Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” dofinansowany został w wys. 100 tys. zł w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.