Przedszkolaki i uczniowie znają przepisy ruchu drogowego – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

Konkursy plastyczne oraz test wiedzy o ruchu drogowym to efekty działań edukacyjno-profilaktycznych przeprowadzonych w Zespole Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Działania przeprowadzone zostały w  ramach zawartych porozumień z ww. jednostkami oświatowymi gminy oraz współpracy z Komisariatem Policji w Szprotawie.

W ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” przedszkolaki z Zespołu Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych. Podczas spotkań dzieci zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z drogi, identyfikacji uczestników ruchu drogowego oraz poznali podstawowe znaki drogowe. Celem zajęć edukacyjno-prewencyjnych przeprowadzonych we współpracy z policją dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie było uświadomienie wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drodze, w szczególności na przejściu dla pieszych. Efektem działań były konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Konkurs na grupowe wykonanie makiety pn. „Bezpieczna droga do przedszkola” został przeprowadzony przez Zespół Przedszkolny w Szprotawie na podstawie Porozumienia o współpracy Nr 2 z dnia 02.11.2022 r. na rzecz realizacji ww. projektu. Do konkursu przystąpiło 7 grup przedszkolnych w wieku 5-6 i 6 lat. Zgodnie z protokołem komisji konkursowej przyznane zostały: dwa pierwsze miejsca (grupa Smerfy i Kaczeńce), jedno drugie (Niezapominajki) i jedno trzecie miejsce (Tęczowe Nutki). Pozostałe grupy zostały również nagrodzone za uczestnictwo w konkursie. Do drugiego konkursu plastycznego na plakat „Jesteśmy bezpieczni na drodze-co sprzyja naszemu bezpieczeństwu” przystąpiło 11 dzieci, z których I miejsce  otrzymała Emilia Zimnicka i Michał mruk, II miejsce Patryk Juszkiewicz, III miejsce Krzysztof Kowczyk. W ramach konkursu szkolnego pn. „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły” dla uczniów klas I-III, I miejsce otrzymał Franciszek Paradiuk, II miejsce Aleksandra Bahrij, zaś III Maja Rogowska. Dodatkowo przyznano 14 wyróżnień. Natomiast w ramach konkursu na najciekawszą grafikę pn. „Nowoczesne przejście dla pieszych” I miejsce otrzymał Konrad Ryszawy. W wyniku działań prewencyjnych przeprowadzonych przez Komisariat Policji w Szprotawie ponad 300 uczniów przystąpiło do testu wiedzy o ruchu drogowym pn. „Bezpieczna droga szkoły”. W kategorii klas IV-VI, I miejsce otrzymał Łukasz Szykuła, II miejsce Iga Wojciów, III Natan Nowak, Zuzanna Sosnowska, Arwin Lewandowski, Amelia Pawłowska, Jakub Gąsik, Wiktoria Kwiatkowska, Jakub Krupa.  W kategorii klas VII-VIII I miejsce zdobyła Joanna Habich, II miejsce Łukasz Kubicz, III miejsce Wiktor Żychoniuk, Filip Załupski oraz Maria Szymczak. Wszyscy uczestniczy otrzymali z rąk Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika i zastępcy Doroty Grzeszczak nagrody rzeczowe sfinansowane przez Gminę Szprotawa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.