TRWA PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY KOPERNIKA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

System „All red” – czyli zawsze czerwone – to nowa sygnalizacja świetlna, która pojawi się przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie.  Zielone światło włączy się tylko wówczas, gdy kierowcy będą jechali z dozwoloną prędkością.

Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ulicy Kopernika wraz z montażem nowoczesnego systemu spowalniania ruchu dla pojazdów. W ramach robót wykonana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z detekcją ruchu dla pojazdów oraz wybudowana będzie strefa oczekiwania tak zwany azyl. Na słupach zamontowane zostaną włączniki czasowe załączane ręcznie przez pieszych. Przebudowane zostaną dwustronne chodniki oraz umieszczone zostanie oznakowanie pionowe i pomalowane oznakowanie poziome. W ramach prac wykonana będzie również przekładka wysokościowa chodników z płytek betonowych i kostki betonowej oraz system informacji fakturowej.
Realizacja zadania odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dubiel” ze Szprotawy. Zadanie planuje się zakończyć pod koniec grudnia br.