NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ WIELKANOCNY !!!  

NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ WIELKANOCNY !!!

3 kwietnia 2022 r. przy zabytkowym Pałacu w Gaworzycach odbędzie się wyjątkowo miłe wydarzenie, które swoim patronatem objęła Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

W celu integracji środowisk z dwóch województw po obu stronach granic (województwa dolnośląskiego i lubuskiego  zachęcamy Państwa do konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem konkursu jest  wymiana doświadczeń, pomysłów, ale też po prostu wzajemnego poznania się. „Łączą nas Wzgórza”  i czym więcej działań o takim charakterze, tym więcej pojawi się wspólnych ścieżek i możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Gaworzycach wychodzimy z propozycją udziału w Jarmarku Wielkanocnym dla twórców rękodzieła, producentów lokalnych i organizacji pozarządowych. Udział w jarmarku jest bezpłatny, ale konieczne jest zgłoszenie udziału.

Można to zrobić online poprzez wypełnienia formularza: https://forms.gle/tNhSb9zonv4YcqkPA

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Wzgórza Dalkowskie mamy wyjątkowy konkurs na „Najpiękniejszy Kosz Wielkanocny”.

Prezentacje odbywać się od godz. 14:00

a ocenie podlegać będzie: nawiązanie do tradycji, pomysłowość i forma prezentacji.

Każda organizacja będzie miała do dyspozycji 4 minuty.