Konkurs Opowiedz 2021 „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Konkurs Opowiedz 2021 „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2021r.w ramach Programu „Działaj Lokalnie XII”

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich (dalej ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego prezentowania projektów programu.

Hasłem przewodnim Konkursu jest „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2021 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

  1. reportaż filmowy,
  2. krótki film do max 2,5 minuty

Załączniki do konkursu Opowiedz 2021r.

 

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Specjalnie na potrzeby Konkursu na stronie internetowej Programu www.dzialajlokalnie.pl, w zakładce „Strefa grantobiorcy”, przygotowano materiały, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu lokalnego etapu Konkursu.