Aktywni Pozytywni 60+ w akcji.

Aktywni Pozytywni 60+ w akcji.

Z Wami moi drodzy, praca to sama przyjemność. Doświadczenie, praca, zaangażowanie i czynnik społeczny potwierdzają jakimi Liderami jesteście w środowisku. Dla terenu Wzgórz Dalkowskich to wielki potencjał, który wykorzystamy  AKTYWNIE I POZYTYWNIE  na 6 + J .

Już pierwsze szkolenia za nami. Pomimo gorącego lata, szczególnie we wtorek, wielogodzinnej pracy i uprzykrzających komarów cele szkoleniowe zostały zrealizowane w 100%.

Czy nas to dziwi???? Nie !!! Startując do projektu „Kuźnia Aktywnych Pozytywnych 60+” współfinansowanym ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014 – 2020 – edycja 2020  już po Waszych deklaracjach zgłoszeniowych widać było jak dużo robicie
w środowisku i chcecie podnosić swoją wiedzę.

Wzajemna motywacja podczas szkoleń, praca warsztatowa w grupach, pojęcie nowych zagadnień, ale i duża wymiana doświadczeń przyczyniły się do wypracowania Programów Aktywności Lokalnej, które będą realizowane na Wzgórzach Dalkowskich do XII.2020r.

Uczestnicy projektu przenalizowali najistotniejsze potrzeby swojego środowiska i jako oddelegowani Liderzy w imieniu swoich środowisk określili potrzeby środowiskowe, grupę odbiorców, do której chcą kierować swoje wsparcie, wskazali działania i zaplanowali wstępny budżet na realizację oddolnych inicjatyw. Przed Liderami jeszcze dużo pracy zarówno ze szkoleniowcami, tutorami, środowiskiem lokalnym jak i partnerami wspierającymi, którymi są np. samorządy, jednostki organizacyjne gmin czy prywatne przedsiębiorstwa, ale to ich nie przeraża a wręcz motywuje.

Wzajemna motywacja i chęć czynienia dobra dla innych to ich motto. A dodatkowa dawka pozytywnych emocji, zastrzyku pozytywnej energii i dokształcenia się w zakresie Liderstwa, wpływa na jeszcze większą motywację, którą chcą zarażać innych w swoich środowiskach lokalnych.

Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów liderskich !!!