Wyniki naboru Programu Działaj Lokalnie 2020!!!

Napisała:
Marta Moskwa

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” uprzejmie informuje, że w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020 Komisja wyłoniła spośród 43 wniosków aplikacyjnych 28 projektów – lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, OSP oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz Dalkowskich. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL. Wnioski dofinansowano kwotą 135.000 zł Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Komisja dokonała oceny wniosków tym samym wspierając projekty, które:

  • przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii np. w takich obszarach jak: edukacja, sport, kultura, zdrowie, aktywność społeczna;
  • dotyczą różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
  • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego;
  • mają jasno zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności.

Jesteśmy na Facebooku! 

Z każdym wnioskodawcą skontaktujemy się indywidualnie w celu dostosowania budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania jak również podpisaniem umowy.

Czy możemy w czymś pomóc?

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji projektów.

Lista wniosków dofinansowanych w Programie Działaj Lokalnie 2020 – pobierz plik PDF

Lista wniosków niedofinansowanych w Programie Działaj Lokalnie 2020 – pobierz plik PDF

 

Nie uciekaj jeszcze! Tutaj jest więcej do poczytania:

SensECO – EKOMyśl, Świadoma ekologia i BHP codziennego życia.

SensECO – EKOMyśl, Świadoma ekologia i BHP codziennego życia.

Napisał:Kamil MichałekProjekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka w ramach projektu SensECO - EKOMyśl, Świadoma ekologia i BHP codziennego życia. Jesteśmy na Facebooku!  Stroik to najbardziej popularna ozdoba świąteczna. Podstawą tradycyjnego...

Poszukujemy księgowego

Poszukujemy księgowego

Napisał:Kamil MichałekUwaga! Praca Szuka Człowieka Poszukujemy księgowego Jesteśmy na Facebooku! Czy możemy w czymś pomóc? Nie uciekaj jeszcze! Tutaj jest więcej do poczytania: