Z przyjemnością informujemy, ze konkurs grantowy Działaj Lokalnie 2019 na Wzgórzach Dalkowskich uznajemy za rozstrzygnięty. Komisja konkursowa wybrała 28 spośród 66 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Łączna pula na działania wynosi 130.000,00zł. Gratulujemy!

 

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i wybrała 28 wniosków spośród najwyżej punktowanych.

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich, tj. Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice, Żukowice, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń oraz Brzeźnica.

Podpisanie umów o dofinansowanie odbędzie się

14 czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 11:00

w siedzibie ODL Fundacji “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko)

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji swoich działań.