Zapytanie ofertowe 1/SP/2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i przyborów szkolnych zawartych w załącznikach ogłoszenia o zapytaniu ofertowym: