Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania.

Zarząd i pracownicy Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”