Zakończył się cykl liderskich warsztatów szkoleniowych dla seniorów realizowany w ramach Programu EpiCentrum Senior Life. Podczas 3 zjazdów szkoleniowych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2018r. w Gościeszowicach, Potoczku i Lubiatowie, seniorzy przygotowywali się do pełnienia roli Animatora Społecznego. Warsztaty ukierunkowane były na rozwój osobisty uczestników oraz podniesienie motywacji do podejmowania działań społecznych. Wskazane zostały im techniki wpływające na aktywizację mieszkańców, liderzy wyposażeni zostali w niezbędne narzędzia do pełnienia funkcji animatora-wolontariusza. Podczas szkoleń liderzy nabyli m.in. wiedzę z zakresu wolontariatu, komunikacji, analizy potrzeb a także świadczenia usług społecznych w zakresie kultury, sportu, edukacji i opieki. Liderzy w odpowiedzi na potrzeby wskazane przez seniorów lokalnych stworzyli Programy Działalności każdego Centrum w oparciu, o który będą realizować działania na rzecz osób starszych, których celem będzie nie tylko poprawa, jakości życia oraz rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie potrzeb specyficznych dla wieku podeszłego, ale też poszerzenie dostępności do usług zewnętrznych osobom starszym a w szczególności o ograniczonej samodzielności i samotnym. Centra stworzone zostaną na terenie 4 gmin: Żukowice, Radwanice, Nowe Miasteczko oraz Szprotawa. Kolejnym etapem działań Liderów będzie rekrutacja uczestników do swoich Centrów.

I Zjazd w Gościeszowicach – 16-18 maja 2018

II Zjazd w Potoczku – 24-26 maja 2018

III Zjazd w Lubiatowie – 12-14 czerwca 2018