Przedłużamy termin

Informujemy, że termin składania wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie, zostaje przedłużony do 10 czerwca 2018r.