Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

Interpretacja dot. przekazania informacji o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2

ZOBACZ CAŁOŚĆ [.PDF]