W dniu 25 marca 2014r., w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku odbyło się ostatnie szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej, którzy będą pracować nad stworzeniem Programu aktywności lokalnej dla swojej miejscowości lub gminy, a następnie będą aktywizować młodych ludzi w działania wolontarystyczne.
Wolontariusze będą wykonywać prace społecznie – użyteczne na rzecz swoich miejscowości przy wsparciu Animatorów. W działania zostanie zaangażowanych w tym roku około 150 młodych osób w wieku 16 -25 lat. Dodać należy że już 45 Animatorów realizuje swoje programy z udziałem ponad 200 wolontariuszy.Więcej informacji na stronach internetowych www.Kozuchow.pl lub www.WzgorzaDalkowskie.pl.
Szkolenie jest bezpłatne, realizowane w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko–szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Gmina Kożuchów, która realizuje projekt w partnerstwie społecznym z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz Stowarzyszeniem IteGreat ze Szwajcarii.