„5 minut ratuje życie” – Polsko-Ukraińska Rada Wymiana Młodzieży

Paź 18, 2016 Wpis w kategorii: Informacje, Inne
image_pdfimage_print

Rusza projekt Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany młodzieży pn. ”5 minut ratuje życie”.To inicjatywa Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych z Głogowa oraz Kamieniecko – Podolskim Koledżem Industrialnym z Kamieńca Podolskiego, realizowana przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Działania z powodzeniem są realizowane wspólnie od 6 lat i przynoszą wymierne korzyści wychowawcze, patriotyczne i społeczne, działania takie wzmacniają partnerstwo publiczno – prawne. Głównym tematem projektu jest wdrożenie w uczniach nawyku reakcji natychmiastowej pierwszej pomocy medycznej w sytuacji kryzysowej. Celem głównym jest wykształcenie w uczniach umiejętności praktycznych i predyspozycji społecznych, które pomogą im reagować w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, związanych z sytuacją potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. W ramach wycieczek uczniowie zapoznają się z historią i kulturą regionu oraz pracą ratowników medycznych. Zaplanowane działania mają na celu: integrację młodzieży z Polski i Ukrainy, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie i utrwalanie kontaktów przedstawicieli młodzieży obu krajów oraz partnerskiej współpracy polskich i ukraińskich szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

  logo_purwm_wspolneWyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada
za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.