Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór do projektu pn. „Aktywni-Pozytywni 60+”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Celem projektu jest przygotowanie grupy 15 liderów –seniorów- wolontariuszy w wieku 60+, którzy stworzą 4 Centra „Aktywnych- Pozytywnych- 60+”, na obszarze powiatów: żagańskiego, nowosolskiego, głogowskiego i polkowickiego w okresie od 1 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

W każdym Centrum realizowane będą usługi społeczne dla osób starszych. Seniorzy – wolontariusze pod okiem tutorów opracują Programy Działań dla Centrum Aktywnych- Pozytywnych– 60+ w których sami będą definiować własne potrzeby i podejmować wspólne działania na rzecz aktywizacji, pomocy i profilaktyki społecznej osób starszych. Każde Centrum obejmie wsparciem co najmniej 10 seniorów w wieku 60+, którzy dotąd byli izolowani i nie brali aktywnego udziału w życiu publicznym. Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia poziomu życia pod względem fizycznym i psychicznym,  a jednocześnie pozwoli uwierzyć w siebie i poczuć się potrzebnym.  Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów z powiatów: nowosolskiego ( Gmina Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Kożuchów, Otyń),  żagańskiego ( Gmina Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa),  głogowskiego (Gmina Jerzmanowa, Żukowice), polkowickiego (Gmina Gaworzyce, Radwanice, Grębocice, Polkowice).

Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, przygotowujące ich do pełnienia roli wolontariuszy Animatorów w Centrach. Dowiedzą się przede wszystkim jak świadczyć usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz społeczno-aktywizujące. Zadaniem uczestników będzie świadczenie usług na rzecz innych seniorów a także przywrócenie ich do życia publicznego. Szkolenia będą realizowane w postaci wykładów, ćwiczeń, zagadnień, gier, zabaw, testów, scenek oraz dyskusji moderowanych. Każdy program szkolenia będzie opracowany indywidualnie na poczet oczekiwań.

Po zakończonym kursie z pomocą tutorów, a w oparciu o sugestie społeczności lokalnych środowisk senioralnych opracowane zostaną Programy Działania. Będą one realizowane przez Centra Aktywnych- Pozytywnych – 60+, które powstaną w  4 gminach. Każde centrum otrzyma ok. 20 tys. zł na wdrożenie opracowanych Programów Działań.  Przy realizacji programów będą pomagać seniorzy – wolontariusze.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Warunki udziału i rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie, który znajduję się poniżej do pobrania.  Serdecznie zapraszamy.