Wybrano inicjatywy Działaj Lokalnie do dofinansowania

Cze 14, 2016 Wpis w kategorii: Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

W dniu 13 czerwca 2016r., Zarząd Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Programu Działaj Lokalnie edycja IX 2016.
Komisja podjęła decyzję dofinansowania najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania wybrano 34 projekty spośród 70 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Łącznie projekty dofinansowano na kwotę 165.000,00 zł. Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno–twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych jak również budowy boisk sportowych.

W tym roku jest to już V edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń i Brzeźnica z woj. lubuskiego. Łącznie wpłynęło 70 wniosków na kwotę prawie 400 tys. zł. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i   zostały skierowane do oceny merytorycznej. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 165.000,00 zł. Komisja Selekcyjna wybrała 34 inicjatywy do dofinansowania. Wnioski złożone zostały drogą elektroniczną w Generatorze Programu Działaj Lokalnie. Zostały one zarejestrowane w systemie, który przyporządkował im numery identyfikacyjne. Następnie projekty skierowane zostały do oceny formalnej, a po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i  wybrała 34 najciekawsze inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zadań.

V edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jest to dla nas motywacja by starać się aby w przyszłym roku pula środków przeznaczona na granty uległa zwiększeniu, co pozwoli na dofinansowanie jeszcze większej ilości ciekawych i potrzebnych inicjatyw, które służyć będą mieszkańcom Wzgórz Dalkowskich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a wybranym do dofinansowania Oferentom gratulujemy.