Ocena formalna wniosków w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie”

Maj 09, 2016 Wpis w kategorii: Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że została dokonana ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” współfinansowanym ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że została dokonana ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” współfinansowanym ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.
W wyznaczonym terminie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych zarejestrowano  70 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 392.630,20 złotych, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Tj. żaden wniosek nie został odrzucony formalnie. W roku ubiegłym wpłynęło 64 projekty na kwotę 353.321,36 zł, z czego 62 wnioski przeszły ocenę formalną, a dofinansowano 39 inicjatyw.
W 2016r., dzięki wsparciu naszych Partnerów Fundacja, zebrała 162 tysiące złotych, którą przeznaczy na dofinansowania inicjatyw Programu „Działaj Lokalnie”. Dzięki czemu dofinansowanych zostanie co najmniej 27 projektów na Wzgórzach Dalkowskich.

Kolejnym krokiem jest ocena merytoryczna wniosków, dokonywana przez niezależnych ekspertów. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 ekspertów. Średnia uzyskanych punktów  daje miejsce na liście rankingowej. Po zatwierdzeniu Listy przez Zarząd Fundacji, zostaje ona podana do publicznej wiadomości na stronie www.WzgorzaDalkowskie.pl. Jednak przed  przedłożeniem listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania Zarządowi Fundacji,  Komisja Oceny Projektów, zbiera się by przedyskutować ocenione projekty i przegłosować listę.  Planowany termin ogłoszenia wyników to 31 maja 2016r.
Poniżej znajduje się lista wniosków z wynikami oceny formalnej. Gratulujemy wszystkim Oferentom zakwalifikowania się do II oceny.