Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX edycja” 2016r
W ramach tej edycji wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Dofinansowanie otrzymają te projekty , które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  • proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Pula środków na realizację inicjatyw wynosi, co najmniej 65.000 złotych. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys.zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w okresie od dnia 31 marca 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych.

Generator wniosków dostępny pod linkiem

http://system.dzialajlokalnie.pl

dlsystemWięcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.WzgorzaDalkowskie.pl.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj Lokalnie” w biurze Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:
Bożena Skoczeń – Koordynator projektu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24, mail: bozena@wzgorzadalkowskie.pl,
Jolanta Skrzydlewska – Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24, mail: jola@wzgorzadalkowskie.pl,

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Powiatu Polkowickiego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich

Załączniki do pobrania: