Kolejna edycja Akademii Liderów na Wzgórzach Dalkowskich już wkrótce…

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w partnerstwie z Europejskim Centrum Rozwoju Lokalnego będzie realizować projekt pn. „Dialog Współpracy Obywatelskiej”. Projekt otrzymał wsparcie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w 2016 roku.
Akademia Liderów realizowana jest od 2009 rok przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Jej absolwentami jest już ponad 100 liderów, którzy spełniają się w roli sołtysów, radnych czy prezesów swoich organizacji pozarządowych. Skutecznie pozyskają środki zewnętrzne i realizują wiele ciekawych inicjatyw społecznych. Pierwsze 3 edycje były skierowane do kobiet z obszarów wiejskich. Natomiast 2 ostatnie do seniorów 60+. Tegoroczna 6 edycja jest nie zawiera ograniczeń wiekowych ani płciowych.

Celem projektu jest rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym . W ramach projektu będą realizowane liczne działania na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzona będzie seria warsztatów z zakresu motywacji i komunikacji, pozyskiwania środków zewnętrznych jak również warsztatów partycypacyjnych. Projekt skierowany jest do 20 mieszkańców z powiatu nowosolskiego i żagańskiego (woj. Lubuskie) oraz z powiatu głogowskiego i polkowickiego (woj. dolnośląskie).

Do udziału w projekcie zapraszamy radnych, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, przedstawicieli NGO, przedsiębiorców oraz lokalnych działaczy społecznych. Uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne oraz praktyczne, a uzyskane podczas warsztatów umiejętności z zakresu oddolnych inicjatyw obywatelskich umożliwią im wzrost uczestnictwa w życiu społecznym. Kurs szkoleniowy będzie trwał przez okres 6 miesięcy i realizowany będzie w formie kilkudniowych zjazdów. Szkolenia będą realizowane w postaci wykładów, ćwiczeń, zagadnień, gier, zabaw, testów, scenek oraz dyskusji moderowanych. Każdy program szkolenia będzie opracowany indywidualnie na poczet oczekiwań. Zostaną przeprowadzone następujące moduły;

  • Akademia Lidera
  • Akademia Rozwoju Mechanizmów Partycypacji Obywatelskiej
  • ABC pozyskiwania środków na działalność społeczną

Po zakończonym kursie Liderzy wraz ze społecznością lokalną zrealizują 5 inicjatyw społecznych, na które mogą otrzymać wsparcie w ramach programu.
Rekrutacja do projektu już w marcu br. dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.