Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Wzgórz Dalkowskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -20120

Sie 06, 2015 Wpis w kategorii: Leader
image_pdfimage_print

Ruszyły spotkania informacyjno – konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich. Za nami 4 z 13 spotkań. Do tej pory spotkania przeprowadzono w Gminie Gaworzyce, Radwanice, Żukowice i Polkowice.


W spotkaniach dotychczas wzięło udział około 50 osób. Podczas warsztatów, pracownicy LGD, przedstawiają informację nt. nowej perspektywy 2014-2020, w tym zakresu wsparcia, wysokości dofinansowania, wkładu własnego  Wnioskodawcy, zakresów wsparcia i podmiotów które będą się kwalifikowały do objęcia pomocą. Następnie wraz z uczestnikami warsztatów przeprowadzana jest analiza SWOT, czyli wskazanie mocnych, słabych stron i szans oraz zagrożeń danej gminy. A także wypracowane zostają cele i kierunki działania, które zostaną ujęte w tworzonej strategii. Program Leader to działanie, które propaguje oddolne inicjatywy. Daje szanse mieszkańcom obszarów wiejskich na przeznaczenie środków Unii Europejskiej na konkretne działania które służyć będą rozwoju regionu obszarów wiejskich. W nowej perspektywie 2014-2020 na Wzgórzach Dalkowskich przeznaczonych będzie na ten cel ponad 9 milionów złotych dlatego zachęcamy jak najwięcej osób do konsultowania strategii. Kolejne spotkania wg. harmonogramu poniżej. Serdecznie zapraszamy.

 Zachęcamy również do wypełnienia ankiety [KLIKNIJ]

1.    Gmina Niegosławice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Niegosławice
2.    Gmina Grębocice – 11.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach
3.    Gmina Jerzmanowa – 13.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Jerzmanowej
4.    Gmina Kożuchów – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Kożuchowie
5.    Gmina Otyń – 18.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy Otyń
6.    Gmina Szprotawa – 19.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Miejski w Szprotawie
7.    Gmina Brzeźnica – 21.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Świetlica Wiejska w Jabłonowie
8.    Gmina Nowe Miasteczko – 25.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku
9.    Gmina Bytom Odrzański – 27.08.2015r. Godz. 10:00 – 14:00 – Urząd Gminy w Bytomiu Odrzańskim

P1100365 P1100362 P1100366 P1100367 P1100364